Gebelikte Şeker Yükleme Testleri

Gebelik sürecinde plasentadan salınan hormonların da etkisi ile karbonhidrat metabolizması bozulabiliyor ve annenin ve bebeğin sağlığını riske atabilecek şeker düzeyinde yükselme ile giden "GEBELİK ŞEKERİ" ya da "GESTASYONEL DİYABET" gelişebiliyor. Gebelik şekeri erken doğum, anne karınında ölüm veya bebekte bir takım organ anomalilerinin etkeni olabiliyor.

GEBELİKTE ŞEKER HASTALIĞI TANISI NASIL KONULUR?

Gebelik şekeri tanısı konulması için iki aşamalı test geİlştirilmiştir. Birinci aşama "Glukoz Yükleme Testi" olarak bilinir ve 26-30 haftalar arasında ki tüm gebelere yapılması önerilen basit şeker tarama  testidir. Diğeri ise ,Glukoz Yükleme Testi yüksek gelen hastada gerçek tanıyı koymak için yapılan "Gluoz Tolerans Testi"dir.

GLUKOZ YÜKLEME TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu test oldukça zahmetsiz bir test olup öncesinde hastanın herhangi bir hazırlık yapmasına veya uzun süre aç kalmasına gerek yoktur.Hastaya testin başında yaklaşık 50 gr glukoz içeren tatlı sıvı içirilir ve 1 saat sonra alınan kanla vücudunun bu şekere nasıl reaksiyon verdiği, kan şekeri düzeyi ile ölçülülerek tespir edilir.. 135-140 mgr/dl üzerinde ki kan düzeyinde test pozitif kabul edilir ve asıl tanı koydurucu olan "Glukoz Tolerans Testi" planlanır

GLUKOZ TOLERANS TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu test biraz daha zahmetli ve ön hazırlık gerektiren bir testtir. Hastaya testten önce 3 gün düşük karbonhidrat içerikli besinlerle beslenmesi önerilir ve geceden aç kalarak sabah aç karına ya da en az 8 saat açlık olacak şekilde teste gelmesi istenir. Öncelikle aç karına alınan kan şekeri düzeyinden sonra hastaya 100 gr glukoz içeren sıvı içirilip 1 saat, 2 saat ve 3 saat sonra kan alınarak şeker düzeyleri ölçülür. Bu değerlerde 2 ve ya daha fazla değer yüksek düzeyde ise "GEBELİK ŞEKERİ" tanısı konulur.

BOZUK GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUCUNDA NE YAPILIR?

Hastanın sonucu Gebelik Şekerini işaret ediyorsa hasta ya diyetle kontrol altına alınıp tekrarlayan kan şekeri ölçümleri yapılır ya da ilaç tedavileri ile kan şekeri düzeltilmeye çalışılır ki bu aşamada doktorunuzun sizi bir Diyetisyene ve Endokrinoloğa yönlendirmesi tedavinin takibi için daha sağlıklı olacaktır

TOLERANS TESTİ YAPILAMAYAN HASTALARDA TANI NASIL KONULUR?

Tolerans testini tolere edemediği için sağlıklı yapılamayan hastalarda açlık ve 2 .saat tokluk kan şekerine bakılarak da karar verilebilir. Açlık kan şekeri 95 mg/dl altında olup 2. saat tokluk kan şekeri 120 mgr/dl üzerinde olan hastalar diyetle ve egzersizle kontrol altına alınabilir.Açlık kan şekeri 95-125 mg/dl arasında olanlar ağızdan anti diyabetik ilaclarla açlık kan şekeri 125 mg /dl üzerinde olanlar ise insülin ile tedaviye alınabilirler.