İkinci Basamak Detaylı Ultrason

Gebelere ikinci tirmesterin ortalarında yani yaklaşık 18-22 haftalarda detaylı ultrasonografik taramanın önerilmesi tüm dünyada kabul görmüş ,gebelik takip prensiplerine dahil edilmiş bir yaklaşımdır.

 

18.haftaya kadar birinci ve/veya ikinci tirmester tarama testleri yapılan hastalarda bu aşamaya kadar daha çok Down sendromu ve diğer kromozomal sorunlara eğilinse de ultrasonografik olarak belirgin anomalilerde saptanabilir. Ancak bebek büyüyüp organları daha detaylı incelenebilecek düzeylere geldiğinde yapılan detaylı incelemeler o zamana kadar görülememiş ya da görülemeyecek bazı sorunları görmemizi, aileyi bilgilendirmemizi ve ilerleyen dönmede saptanan sıkıntıya yönelik koruyucu ve tedavi edici yaklaşımları sunmamızı sağlayacaktır.

İkinci basmak ultrasonda öncelikle fetusun biyometrisi dediğimiz belirli uzuv ve organlarının ölçümü yapılarak gebelik yaşı ile uyumlu gelişminin olup olmadığı değerlendirilir. Eğer gebelik ikiz ise bu her iki fetus için yapılır. Daha sonra tek tek organları ve uzuvları değerlendiriir. Beyin içi yapılar dogal mı, ense katlantısı beyin içi ventrikuller koroid pleksus ve diğer tüm beyin içi yapılar değerlendirlir. Yüz anatomisine bakılır, burun kemiğinin varlığı değerlendirilir.Kemik yapılar ,el-ayak anatomisi, omurga bütünlüğ incelenir. Kalbin anatomisi, iç organalrın yerleşimi ve anatomisi, cinsiyet organalrı incelernir.Daha sonra bebeğin damar yapıları ve burada ki kan akınları incelenir Tüm bu detaylı ultrasoografik incelemeler hiçbir zamn bebekte sorun yok dedirtemezi çünkü anomalilerin yaklaşık %10'u detaylı ultrasonografiye rağmen saptanamayabilir.

Bebeğin detalı incelemesinden sonra plasenta , yerleşim yeri rahim ağzı ile olan ilşkisi değerlendirilipi plasenta ile bebeği birbirine bağlayan umblikal kordun damar yapıları, bebeğe ve plasentaya giriş noktaları incelenir.

Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı mktarı ya tüm ceplerde ki sıvının ölçümü ya da tek en derin sıvının bulnuduğu cebin ölçümü ile fazla ya da az olarak değerlendirilir.

Tüm bunalrdan sonra rahime ait değerlendirme yapılır. Varsa mevut myomlar, rahim ağzının ölçümü ve buna bağlı erken doğum riskinin hesaplanması ve uterin arterin kan akımının değerlendirmesi ile preeklampsi ön tahmini yapılabilmektedir.