Menopoz Sonrası Kanamalar

Menopoza girmiş bir kadında görülen her vajinal kanama anormal kabul edilmeli ve araştırılmaldır.Menopoza girmiş kadınların %4-11 de görülen bu durum menopoz süresi uzadıkça seyrekleşmektedir. Kanamanın rahmiden kaynaklanmadığı , mesane, rektum, anus ve dış genital bölgeden de kaynaklanabildiği durumlar mevcuttur ve bunlar menopoz sonrası kanamalar sınıflandırmasına girmezler.

MENOPOZDA  KANAMA NEDENLERİ NELERDİR?

  • Atrofi: Menopozda östrojen hormonunun azalması endometrium ve vajen mukozasında aşırı incelmelere yol açarak kanamayı tetikleyebilir
  • Endometriyal hiperplazi: Rahim içnide kalınlık arışı ile giden bu durumlar basit kalınlaşma artışı olabileceği gibi kompleks ve prekanseröz kalınlık artışları da olabilir
  • Endometriyum kanseri
  • Endometriyal polipler ve ya miyomlar
  • Rahim enfeksiyonları
  • Kan sulandırıcı ilaç kullanımı
  • Pelvik radyoterapiler

MENOPOZ SONRASI KANAMADA KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ

  • Genital muayene. Kanamanın kaynağını ve miktarını değerlendirmede çok önemldir. Bazen kanamanın rahim dışı bir bölge ya da vajen mukozasından geldiği durumlarda tek başına tanı koydurucudur.
  • Transvajinal ultrason: Rahimin ,endometriyumun ve yumurtalıkların değerlendirmesinde , rahim içi kalınlık artışlarınınsaptanmasında önemlidir.
  • Endometriyal biyopsi :Kanamanın rahimden geldiğine emin olduğumuz durumlarda gerek kalnılık artışında gerek se kalınlık artışı olmaksızın yapılması gerekli bir işlemdir zira her iki durumda da kanser ihtimali varıdr ve tanısı ancak doku örneklenmesi ile konulabilecektir.

MENOPOZ SONRASI KANAMALARIN TEDAVİSİ

Yapılan araştırmalara göre kanamanın nedenine göre tedavi yapılır. Hastaya hiçbir tedavi verilmeyebileceği gibi,basit rahim içim kalınlık artışlarında progesteron yada hormonlu spral (Mirena) uygulanabilir.

Eğer polip saptanmışsa histerskopi ile bu polip çıkarılabilir.

Atipili rahim içi kalınlaşmasi ve ya kesin kanser tanısı konulmuşsa rahimin yumurtalıklarla birlikte tamamının alınması ve hatta pelvik paraaortik lenf nodlarının da temizlenmesi uygulanabilir.

İlaç bağımlı kanamalarda doz ayarlaması yapılır.

Var olan rahim enfeksiyonları uygun antibiyotiklerle tedavi edilir

Atrofik vajen mukozası kanamalarında östrojen veya hyaluronik asit içeren krem ya da fitillerle dokunun kalınlaşması sağlanabilir

Kanama miom kaynaklı ise yine rahimin tamamının alınması söz konusu olabilir.