Laparaskopik Cerrahiler

Modern tıp, gelişen teknoloji ile birlikte operasyonların artık en az hasar ile yapılamsını gerektiriyor. Jinekoloji bu konuda bir çok branştan daha fazla gelişme gösterdi. Laparaskopik cerrahi artık jinekoloji için neredeyse olmazsa olmaz.

Batın içine göbek deliği ve kasıktan açılan küçük deliklerle girilip ince aletlerle yapılan bu operasyonda aynı zamanda bir kamera kullanılmakta ve bu sayede opere edilen alan daha net ve büyük görülebilmektedir. Böylece çevre dokulara en az zarar verecek şekilde ameliyat yapılmakta bu da ileride oluşabilecek yapışıklaır en aza indirgemektedir. Kadın hastalar için yapışıklı ileri dönemde kısırlığa nende olabileceği için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki genç hastalarda artık çoğunlukla laparoskopik cerrahiler tercih edilmektedir. Laparaskopik cerrahiler sonrası iyileşmede son derece hızlı ve ağrısız olmaktadır. Hastanın hastaneden taburcu olduktan sonra ki evde bakımı daha kolay, işe dönüşü daha hızlı olmaktadır.

Büyük kesiler ile yapılan açık operasyonlarda hele ki birkaç kere yapılırsa karın cildinde skar dokusu bırakarak estetik olamayan görüntüye yol açması söz konusudur. Laparaskopik cerrahilerle bunların da önüne geçilmiş olur.

Laparakopik yöntemle;

 1. Over kistleri çıkarılır
 2. Myomlar çıkarılır
 3. Dış gebelik tedavi edilir
 4. Rahim alınır
 5. Yapışıklıklar açılır, endometriozis odakları yok edilir
 6. İdrar kaçırma operasyonları yapılır
 7. Rahim sarkma operasyonları yapılır
 8. Tüpler bağlanabilir
 9. Kısırlık araştırması için tanısla amaçlı yapılabilir

Bir başka kapalı cerahi ise ''Histereskopi'' dir. Rahim ağzından kamera ile girilerek hiçbir kesi yapılmaksızın rahim içine girilmesidir histereskopi.Bu yöntemle rahim duvarına zarar vermeden rahim içi patolojilerin düzletilmesi amaçlanmaktadır.

Histerskopi ile;

 1. Endometrial polipler çıkarılır
 2. Rahim içi boşluğunda yerleşmiş myomlar çıkarılır
 3. Rahim içi yapışıklıklar açılır
 4. Rahim içi septumlar (perde) kesilir
 5. Aşırı adet kanamalarında rahim korunması için histerskopik ablasyon yapılabilir

Laparaskopik Cerrahiler
Laparaskopik Cerrahiler