İdrar Kaçırma Operasyonları

İdrar kaçırma sorunu kadınlada çoğu kez önemsenmeyen, ihmal edilen ve doğal olduğu düşünülen jinekolojik bir sıkntıdır.Çoğu kez sorgulanmadığı sürece hasta bu sıkıntısını jinekoloğuna ifade bile etmek istemez.Ne zaman ki hasta günlük hayatta sosyal ve hijyenik sorunlar yaşamaya başlar o zaman bir yardım arayışına girer. Kadın doğum hekimleri yıllardır bu sorunun bir çözüm odağı haline gelmiş, geliştirilen çeşitli operasyonlarla hastalara komforlu bir hayat sunmuşlarıdır.
İdrar kaçırma diğer bir deyişle üriner inkontinans genellikle dört şekilde karşımıza çıkar. En sık görüleni urge inkontinansdır; bu tipte hasta idrarının geldiğini hissettiğinde tuvalete yetişmekte zorlanmakta ve biraz gecikirse idrarını kaçımaktadır. Diğer tipi stres inkontinans olup hasta bu tipte ağırlık kaldırdığında öksürdüğünde hapşurduğunda yani karın içi basıncı arttığında idrarını kaçırmaktadır bu da onu hiç ummadığı zamnlarda zor durumlara sokmaktadır.Üçüncü tipi miks tip üriner inkontinans olup hem urge hem stres inkontinans sıkıntısın hasta bir arada yaşar.Dördüncü tip idrar kaçırma taşma tip inkonitnans olup bu sıkınıt idrarı boşaltmada ki sorundan kaynklanmakta olup dolupta boşaltılamayan mesaneden idrar bir süre sonra taşarak istem dışı kaçmaktadır ki genelde şeker hastalarında bel fıtığı olanlarda ve nörolojik hastalıklarda görülür.
İdrar kaçırma özellikle yaş ilerledikçe bir sorun olmaya başlamakla birlikte bağ doku ve kas dokusunun zayıflığı,anatomik farklılıklar yatkınlığı artırmakta,yapılan zorlu vajinal doğumlar, geçirilen cerrahiler obezite, kronik kabızlık, kronik obstruktif akciğer hastalıkları, şeker hastalığı, enfeksyinolar, sigara kullanımı ve menopoz sıknıtının artmasına ya da beklenenden daha erken başlamasına yol açmaktadır.
İdrar kaçırma şikayeti ile gelen hastada önce iyi bir jinekolojik muayene yapılmalı , muayene sırasında idrar kaçağını düzeyi değerlendirilmeli , varsa rahim ve vajen sarkması ve derecesi tespit edilmeli daha sonra hastadan özellikle enfeksiyona yönelik ve kan şekeri yüksekliğine yönelik testler istenmelidir.Bu testlerde bir sorun varsa idrar kaçırma tedavisi başlanamdan önce mutlaka bu sorunlara düzeltilmeli ve hala sıknıtı devam ediyorsa inkontinans tedavileri planlanmalıdır.
Tedavi seçiminde idrar kaçırmanın tipi ve şiddeti önemlidir. Çok erken safhalarda hastalara yaşam şkelinin değiştirilmesi, sigaranı bırakılması, kilo verilmesi ve Kegel egzersizleri önerilebileceği gibi sıknıtının ilerlemesine paralele olarak ilaç ve cerrahi tedaviler devreye girmektedir.
Çeşitle cerrahi tedaviler mevcut olup temelinde amaç mesaneden idrarın kolaylıkla kaçmasını önleyecek anatomik düzeltmenin sağlanmasıdır. Bugün en çok bu amaçla askı operasyonları dediğimiz transobturatuar tape (TOT) ya da Burch operasyonları uygulanmakta oprasyonun ertesi gününde bile hastanın idrar kaçırmasında oldukça olumlu düzelmeler izlenmekte , 2. ayın sonunda hedeflenen düzeye ulaşmaktadır.Özellikel TOT operasyonları operasyon sonrası dönemde kısa hastanede kalışl süreci ile hastanın komforunu bozmamakta kısa sürede iyileşme sağlayarak yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır