Miyomlar

                                      MİYOMLARDA RAHİM KORUYUCU YAKLAŞIM

Miyomlar kadın hastalıkları içinde en sık gördüğümüz rahim sorunlarından birisi .Kadınların %60 ın da myomların görülebileceği düşünülecek olursa bu hiç de şaşırtıcı değildir.

Miyomlar Neden Oluşuyor ?

Kadınlara ait östrojen ve progesteron hormonlarının gelişimlerinde büyük rol oyandığı saptanmış.Erken yaşta adet gören ,obez, siyah ırktan gelen kadınlarda daha fazla görülüyor.16 yaşdan önce doğum kontrol hapı kullanması, D vitaminim eksikliği oluşumuna katkıda bulunuyor. Kırklı yaşlarda görülme olasılığı zirve yapıyor
ve sebze ağırlıklı düşük yağ içerikli beslenme de oluşumunu önleyebiliyor.

Miyom Belirtileri Nelerdir?
Myomlar çoğu kez rastlantısal olarak saptanır ama büyüklük ve yerleşim yerine göre adet düzensiziliği, aşırı adet kanaması ve buna bağlı kansızlık, adet ağrısı, adetten bağımsız ağrı, kasıkta basıç hissi,infertilite, tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabiliyorlar. Komşu organlara bası ile sık idrara çıkma ve kabızlığa da neden olabiliyorlar.

Miyomlarda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Histerektomi yani rahimin tamamen alınması uzun yıllar myomların tek ve kesin tedavisi olarak kullanılmıştır. Ancak gerek modern tıbbın ilerlemesi gerekse kadınların daha geç yaşlarda
anne olabilme arzusu diğer taraftan da rahimini kaybetmeyi istememe arzusu rahimin tamamen alınmasına alternatif yaklaşımlar gelişmesine yol açmış ve bu yöntemlerle de oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.
Rahimin tamamen alınmasına alternatif olarak bugün en çok miyomektomi ( sadece myomun rahimden alınması) kullanılmaktadır. Gerek açık cerrahi(laparatomi)gerek kapalı cerrahi (laparaskopi) gerekse rahim içinden müdehale (histereskopi)yöntemleri ile uygulanabilen miyomektomi operasyonları artık çocuk sahibi olmak istesin ya da istemesin her kadına uygulanabiliyor.Miyomun rahimde yerleştiği yer,büyüklüğü, sayısı miyomektominin hangi yöntemle uygulanacağı hakkında yön verdiricidir.
Miyomektomiler rahim alma operasyonuna rağmen daha fazla kan kaybına yol açarken bu sıkıntı laparaskopik ( kapalı) miyomektomi operasyonları ile bertaraf edilebilmiş ve ameliyat sonrası daha az ağrıya sebep olması , hastaya daha hızlı iyileşme şansı sağlaması ve kozmetik olarak da karında bozukluğa yol açmaması artık laparaskopik miyomektomileri daha  çok tercih edilir hale getirmiştir Ancak kapalı myom operasyonlarında ameliyat süresi daha uzun olabilmekte ve yapan cerrahın tecrübesi operasyon başarısında çok önemli rol oynamaktadır.
Miyomalarda rahim koruyucu bir başka yaklaşım ise uterin arter embolizasyonudur. Bu tedavide rahimi besleyen damarlar radyologlar tarafından tek veya iki taraflı olarak tıkanır ve işlem sırasında hasta uyanıktır.Burdan da anlaşılacağı gibi anestezi alamayacak rahmini de korumak isteyen myom şikayetleri şiddetli olan hastalarda tercih edilebilir, ancak çok büyük myomlarda tercih edilmemelidir. Ayrıca bu tedavi sonrası gebe kalma şansı düşmekte ya da tekrarlayan gebelik kaybı riski artmaktadır.
Her ne kadar birinci sırada tercih edilmesi gerken operasyonlar olsa da myomektomiler sonrasında %15 oranında nüks görülebileceği her zaman akılda tutulmalı ve hastaların %10 unun 5-10 yıl içinde rahimin tamamının alınması ile karşı karşıya kalabileceği bilinmelidir.
.