Rahim Ağzı Displazileri ve Serviks Kanseri

Rahim ağzı displazisi veya servikal displaziler, HSIL, LSIL ASCUS olarak da tanımlanan rahim ağzı hücrelerinde patolojik olarak saptanmış hücresel değişikliklerdir. Jinekolojik muayene sırasında alınan pap-smear de saptanan bu durum patolojik inceleme sırasında derecelendirilerek hafif servikal displaziden  ağır servikal displaziye kadar evrelendirilebilir. Ama bilinmesi gerek şey displazileri kanser olmadığı ama ihmal edilir ise yıllar içinde kansere dönüşebileceğidir.

RAHİM AĞZI DİSPLAZİLERİNİN NEDENİ NEDİR?

Human Papilloma Virus (HPV) toplumda sıkça görülen ve yüzün üstünde alt tipi olan bir virusdür. Bu virus vücuda direk temasla  bulaşır, genital yola ise cinsel temasla bulaşır. Genital yola bulaşan HPV nin bazı tipleri sadece siğillere yol açarken bazı tipleri de rahim ağzında hücresel değişikliklere yol açar. Bu hücresel değişiklikler çok başlangıç düzeyde bile pap- smear testi ile saptanabilirken hastaya çoğu kez hiçbir şikayet vermez. En yüksek  displazi nedeni olan HPV tipi 16 ve 18 dir.Bunların dışında orta düzeyde onkojen olan çok sayıda tip, 31,33,45,54 ..vs de displazilere yol açabilir ama onkojen olmayıp siğillerden sorumlu olan tip 6 ve11 nin servikal displazi yapması beklenmez.

SERVİKAL DİSPLAZİ  BELİRTİLERİ NELERDİR?

Servikal displaziler çoğunlukla rastlantısal olarak bulunurlar. Jinekolojik muayenede alınan pap-smear testi hastada displazi varlığını saptar.Bunun haricinde hasta kokulu akıntı, kanlı akıntı, ilişki sonrası kanama şikayetleri ile de başvurabilir. Bazen kişi birden çok virus tipi ile enfekte olduğunda karşımıza siğil sıkntısı ile çıkıp alınan smearinde displazisi olduğuda saptanabilir.

SERVİKAL DİSPLAZİLERİN TANISI VE SINIFLANDIRMASI NASILDIR?

Yukarıda da bahsedildiği gibi displaziler gözle tanınamaz, ancak smear testleri ile tanısı konulur. Virusdan etkilenmenin ciddiyetine göre;

 • Low grade squamöz intraepitelyal lezyon (LGSIL)
 • High grade squamöz intraepitelyl lezyon (HGSIL)
 • Atipik glanduler hücreler (AGUS)
 • Önemi belirsiz atipik squamöz hücreler (ASCUS)

Bu smear sonuçlarından biri ile karşılaşıldığında nasıl bir yol haritası çizileceği hemen belrilenmelidir. Hafif displazilerin 1 yıl içinde kendiliğinden de kaybolacağı düşünülecek olursa bir gurup hasta hiç bir ileri tetki veya tedavi gerektirmeksizin 6 -12 ay aralar ile smear yaptımak üzere tedavisiz takibe alınabilir. Ama hastanın orta veya iler düzey displazisi veya yüksek onkojenik tip HPV tipi mevcutsa o zaman "KOLPOSKOPİ" denilen muayenehane koşullarında yapılabilen rahim ağzını büyütülerek ve spesifik bir asitle boyanarak incelendiği ileri tetkik yapılabilir. Hatta kolposkopi sırasında şüpheli yerlerden biyopsi alınarak  dokuların tam kat patolojik incelenmesi sağlanabilir. Biyopsi sonucuna göre lezyon;

 • CIN1 (servikal intraepitelyal lezyon 1)
 • CIN 2 
 • CIN 3
 • CA-in situ (bazal tabakayı aşmamış kanser hücresi)

şeklinde sınıflandırılabilir ki her biri lezyonun daha derine ilerlediği ama hala mukozanın bazal tabakasını geçmediği durumlardır. Lezyonun derinliğine , yaşına ve çocuk beklentisine göre tedavi alternatifleri sunulur.

SERVİKAL DİSPLAZİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide ki amaç hastlıklı dokunun bütün olarak vücuttan uzaklaştıırlmasıdır.Eğer takip yerine tedavi seçilecekse şu tedaviler birer alternatif olabilir;

 • Cryoterapi - lazer eksziyon
 • LEEP: Rahim ağzı dokusunun yüzeysel bir bölümünün elektrokoter ile çıkarılması
 • Konizasyon. Rahim ağzından biraz daha derine giderek huni şeklinde doku çıkarılması.
 • Histerektomi: Eğer hasta yaşı uygunsa gerekirse rahmin tamamen alınması da bir seçenek olabilir.

SERVİKAL DİSPLAZİLERDEN NASIL KORUNULUR?

 • Kondom Kullanımı:HPV cinsel yolla bullaştığı için ,öncelik hiç kuşkusuz bulaşmayı önlemek olacaktır. İlişk, de özellkle de yeni başlamış ilişkilerde kondom sadece aile planlaması için değil virusdan korunmak için de kullanılmalıdır.
 • Bağışılık sistemine dikkat etmek: Virusların vücuttaki etkileri bağşıklık sisteminin kuvvetine paralele olarak değişebilir. Bağışıklığın zayıf olduğu bir dönmede virusla mücadele de zora girecek ve hücrelerde ki etkisi kolaylaşacaktır. Düzenli beslenme, aşırı diyetlerden kaçınma, düzenli uyku, aşırı yorgunluklardan kaçınma, spor, stresle mücadele kısacası sağlıklı yaşam bağışıklı sisteminizde de kuvvetlenme ve viruslarla mücadelede başarı sağlayacaktır.
 • Sigaradan uzak durma: Yapılan çalışmalar sigara içmenin virusların displazik etkilerini artırdığını göstermiştir
 • HPV aşısı:Özellikle 11-26 yaş arasında yapılan HPV aşıları virusun displastik ve kanserojen etkilerinden kişiyi koruyacaktır

 

 

 

Rahim Ağzı Displazileri ve Serviks Kanseri